Välkommen till Lokalrevisioner

Vi är och har experter inom området kommunala skatte- och momsfrågor.
Vi arbetar och har arbetat åt ett drygt 80-tal kommuner och ett 50-tal fastighetsägare, både privata och kommunala i hela landet med mycket goda resultat.
Vi står till Ert förfogande enligt principen - Arvodering endast efter uppnådda resultat.

Det bästa i livet är gratis: Frisk luft, Kärlek och Lokalrevisioner!

Tjänster

Inom områdena moms, inkomstskatt och fastighetsskatt erbjuder vi konsultation, där vårt arbete endast är resultatbaserat. Ingen inbesparing – ingen faktura från Lokalrevisioner.

Vi arbetar självständigt och sköter processen med skatteverket och eventuellt rättsliga instanser helt på egen hand. Den enda hjälp vi behöver av er är att ni tar fram de underlag som är nödvändiga för att driva processen. Kan vi hjälpa till även med detta gör vi det gärna.

Fastighetsskatt

Ett exempel på uppdrag: Vi identifierar fastigheter som används för vård och skola men är taxerade som vanliga bostadsfastigheter och därmed belagda med fastighetsskatt, när de skulle vara taxerade som vårdbyggnader och därmed skattebefriade.

Inkomstskatt

Ett exempel på uppdrag: Vi identifierar företag som kan ha outnyttjade avdrag i sin inkomsttaxering. Exempel på detta är företag som driver egen verksamhet i egenägd fastighet som är taxerad som specialenhet.

Moms

Vi har lång erfarenhet av kommunkontosystemet, det s.k. ”Ludvikasystemet”. Det är ett system som hanterar dold moms i privata fastighetsägares och entreprenörers anbud. Vi kan hjälpa kommuner att optimera sina återsökningar av sådan moms.

Regelverk och Lösning

Regelverk

Mycket av regelverken inom fastighets- och inkomst-skatt är oklara och föremål för olika tolkningar. Det är där vår kompetens kommer in!

Lösning

Vi kan analysera er nuvarande situation, hitta möjligheter till återbetalningar och genomföra den process som krävs för att detta ska ske. Vi driver frågan mot skatteverket och om det behövs även i Förvaltningsdomstolar. För detta står vi hela kostnaden. Ni betalar bara om ni får återbetalningar från skatteverket.

Kontakta oss

Vad väntar du på?
Kontakta oss redan idag
för ytterligare information.

Bakgrund

Det finns många otydligheter inom alla de ovan nämnda områdena. Vi har mycket god förmåga att hitta dem och se till att våra kunder uppnår når ett bättre skattemässigt utfall.

Och kom ihåg. Om ni inte får tillbaka några tidigare inbetalda skattepengar, får ni heller inte någon faktura från Lokalrevisioner

Referenser

"Efter upphandling anlitade vi Lokalrevisioner och Lars Uggla för att få våra äldreboenden taxerade som specialenhet, vårdbyggnad. Efter mycket arbete så lyckades de efter negativt besked hos skatteverket få igenom förändringen i Förvaltningsrätten. Idag är samtliga våra vårdfastigheter taxerade som specialenhet. Vi är mycket nöjda med Lokalrevisioners arbete.”

Mats Bergström
Redovisningschef Luleå kommun

” Vi försökte själva få våra vårdfastigheter omtaxerade från bostäder till specialenheter, vårdbyggnader, utan framgång. Vi vände oss då till Lokalrevisioner AB och Lars Uggla. Nu är samtliga våra vårdfastigheter klassade som specialenhet”.

Göran Eriksson
Ekonomichef Eksta Bostads AB

Om oss

Lokalrevisioner grundades 1992 och har en bred kompetens från kalkylering, analys och förhandling.

Vi har tillsammans med våra samarbetspartners mycket god inblick inom fastighets-, moms- och inkomstbeskattningen.

Lokalrevisioner har under de senaste 10 åren förbättrat det skattemässiga resultatet för drygt 80 kommuner och 50 fastighetsägare, både kommunala och privata.

Vi står till ert förfogande enligt principen – Arvodering endast efter uppnådda resultat.

Många av våra uppdrag får vi på rekommendationer av nöjda kunder och någon missnöjd kund har vi inte stött på än så länge.

Kontakt

Lokalrevisioner AB
Lars Uggla
0709-92 47 20
lars.uggla@lokalrevisioner.se

Johanna Borggren
070-989 23 28
johanna.borggren@lokalrevisioner.se

Besöksadress:
Oxenstiernsgatan 25
115 27 Stockholm