Välkommen till Lokalrevisioner
Experter inom områdena skatte-, moms- och hyresfrågor.

Vi arbetar och har arbetat åt ett drygt 80-tal kommuner och ett 50-tal fastighetsägare, både privata och kommunala i hela landet med mycket goda resultat.

Bland våra kunder finns ett antal stora vård- och skolföretag.

Lokalrevisioner har ett samarbetsavtal med Friskolornas Riksförbund.

Vi står till Ert förfogande enligt principen – Arvodering endast efter uppnådda resultat när det är möjligt.

Fastighetsskatt

Ett exempel på uppdrag: Vi identifierar fastigheter som används för vård och skola men är taxerade som vanliga bostads- och lokalfastigheter och därmed belagda med fastighetsskatt/fastighetsavgift, när de skulle vara taxerade som vård- eller skolbyggnader och därmed skattebefriade.

Hyresförhandlingar

Vi hjälper till med förhandlingar, uppsägningar och förhandlingar i hyresnämnden.

 

Moms

Vi har lång erfarenhet av kommunkontosystemet, det s.k. ”Ludvikasystemet”. Det är ett system som hanterar dold moms i privata fastighetsägares och entreprenörers anbud. Vi kan hjälpa kommuner att optimera sina återsökningar av sådan moms.

Regelverk och Lösning

Regelverk

Regelverken inom fastighets-, moms- och inkomstskatt är oklara och föremål för olika tolkningar. Det är där vår kompetens kommer in!

Lösning

Vi kan analysera er nuvarande situation, hitta möjligheter till återbetalningar och genomföra den process som krävs för att detta ska ske. Vi driver frågan mot skatteverket och om det behövs även i Förvaltningsdomstolar. För detta står vi hela kostnaden. Ni betalar bara om ni får återbetalningar från skatteverket.

Bakgrund

Det finns många otydligheter inom alla de ovan nämnda områdena.
Vi har mycket god förmåga att hitta dem och se till att våra kunder uppnår ett bättre skattemässigt utfall.

Och kom ihåg. Om ni inte får tillbaka några tidigare inbetalda skattepengar, får ni heller inte någon faktura från Lokalrevisioner.

Referenser

Om oss

Lokalrevisioner grundades 1992 och har en bred kompetens från kalkylering, analys och förhandling.

Vi har tillsammans med våra samarbetspartners mycket god inblick inom fastighets-, moms- och inkomstbeskattningen.

Lokalrevisioner har under de senaste 20 åren förbättrat det skattemässiga resultatet för drygt 80 kommuner och 50 fastighetsägare, både kommunala och privata.

Vi står till ert förfogande enligt principen – Arvodering endast efter uppnådda resultat.

Många av våra uppdrag får vi på rekommendationer av nöjda kunder och någon missnöjd kund har vi inte stött på än så länge.

 

Besöksadress

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå